MEETINSTRUMENTENSK Machining beschikt over een meetmachine en kalibratiemachine voor meetgereedschap tot 1500mm lengte.

Wij beschikken over een lengte meetbank Trimos om ons eigen meetgereedschappen te kunnen kalibreren. Deze machine wordt 1 keer per jaar gekalibreerd.


Ga terug naar de Machinelijst

Machine Werkbereik Doorlaat Opmerkingen
Trimos V5-700 Hoogtemeter max 700mm - -
Trimos Horizon 1500 kalibratiemachine max 1500mm - -

Heeft u een specialist nodig in verspanende metaalbewerking en machinebouw? Neem dan contact met ons op.